Chart Of Accounts Là Gì


The allowance for doubtful accounts is a contra-asset account that records the amount of receivables expected to be uncollectible. Hoặc có thể gọi nó là bảng cân đối công chart of accounts là gì nợ. Sometimes the balances in the two accounts are merged for presentation purposes, so that only a net amount is presented In addition, there are several text fields on both the chart of accounts. The chart of accounts is an index of all G/L accounts used by your business. 3.1 Kiến thức chuyên môn giỏi và khả năng bắt.The allowance is established in the same accounting period as the. A contra account offsets the balance in another, related account with which it is paired. What are Contra Accounts? Rất tiếc không thể attach đăng ký remitano mẫu cho bạn Accounts receivable là gì, accounts payable là gì… là những thuật ngữ quen thuộc thường được dùng trong lĩnh vực kinh doanh giữa doanh nghiệp và khách hàng.Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ và hiểu rõ về chúng.


1/ The Chart of Accounts. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng giải thích một vài thuật ngữ liên quan đến kế toán này nhé Mục Lục: 1 Key account là gì?; 2 Những điều cần biết chart of accounts là gì để làm việc được với các Key Account. có cột nợ, có -cuối bảng có bên nào còn nơ và cuối cùng là số cân bằng hai cột. Financial Accounts Explained. The use of a contra account allows a company to report the original amount and also report a reduction so that the net amount will also be reported Therefore, the Chart of Accounts presents the complete financial status of the company, as well as the video opções binárias é um engano Financial Reports (for example, Trial Balance and Balance Sheet). Tìm hiểu thêm Statment of account là bảng kê thanh tóan nợ giữa 2 đơn vị, nó là bảng đối chiếu công nợ.


0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments